Bij het beheren van vastgoed komt het een en ander kijken. Dan moet u denken aan het onderhoud, vve beheer dat vraagt om verschillende werkzaamheden. Het eerste waar we aan denken is vaak het onderhoud in de vorm van schoonmaak en hygiëne. Natuurlijk is het schoon houden van panden belangrijk voor het behouden van de waarde van het bedrijf. Voor dat onderdeel van vve beheer zal er een goed team van schoonmakers actief moeten zijn en die op regelmatige basis het pand komen schoonmaken. Maar het lastige gedeelte van het onderhoud van ontroerend goed is over het algemeen niet het schoonhouden van een pand, maar veel meer het technische gedeelte ervan. Dan moet u denken aan het onderhoud van bepaalde installaties en systemen. De reden dat dit deel van het vve beheer moeilijk is, is omdat het bepaalde specifieke kennis vereist. Dat is dan ook de reden dat het technische gedeelte vaak wordt uitbesteed aan een bedrijf met de juiste kennis van zaken en in dit geval vve beheer. TTB Plus kan u van dienst zijn bij de volgende zaken:

  • U kunt delen of hele onderhoud overlaten aan TTB Plus;
  • TTB Plus heeft kennis van de technische kan van onderhoud;
  • TTB Plus verzorgt een helder meerjaren plan en rapportage.

Vve beheer; waarom het onderhoud van ontroerend goed zo belangrijk is

U heeft een mooi pand gekocht. Het was een weloverwogen keuze. Het kan een kantoorpand zijn of een ander soort pan. Wat voor soort pand u ook in uw bezit heeft, het pand moet worden onderhouden. Vve beheer zorgt ervoor dat uw pand waardevast blijft en dat er geen schade ontstaat doordat er niet genoeg naar het pand wordt omgekeken. Alles is aan verval onderhevig en dat geldt natuurlijk ook voor panden. Maar wat we veel zien is dat de technische kant van het onderhoud nog wel eens over het hoofd wordt gezien. Dat heeft er mee te maken dat er vaak binnen een bedrijf niet de juiste kennis is om ook naar de technische kant van vve beheer te kijken. TTB Plus heeft met deze kant van het beheer de juiste ervaring en kan er voor zorgen dat uw pand in de juiste staat blijft door het juiste en gewenste onderhoud. Sommige bedrijven kiezen ervoor om het hele onderhoud uit te besteden aan een partij die van wanten weet zoals TTB Plus. Maar er zijn ook bedrijven die alleen het technische gedeelte van vve beheer uit besteden. Het is aan u of uw organisatie om te bepalen waar u voor kiest.

We komen graag langs om te kijken naar de staat van uw pand

Wanneer u eenmaal heeft besloten om een deel of het hele vve beheer ui te besteden aan een partij die daar wel raad mee weet, dan zullen we kundige werknemers van TTB plus op locatie komen om te kijken wat de mogelijkheden zijn en wat de juiste maatregelen zijn die getroffen dienen te worden. Deze eerste stap is van groot belang om te zorgen voor een helder en accuraat plan voor het vve beheer van uw ontroerend goed. Mocht u meer willen weten over wat TTB plus allemaal voor u kan betekenen, dan kunt beslist even contact met ons opnemen om de mogelijkheden te bespreken. TTB Plus denkt heel erg graag met u mee over de maatoplossingen en nemen u graag de zorgen uit handen die het beheer van uw pand prettiger maken. Daar kunt u als eigenaar van vastgoed van op aan. Bekijk ook even de website.

Lees meer…