Voor alle in de galerie aanwezige werken – m.u.v. de kunsthandel – geldt een renteloze betalingsregeling, de KunstKoopRegeling van de Mondriaanstichting. Dit houdt in dat 10% van het verkoop-bedrag moet worden aanbetaald en het restredrag in maximaal 36 maanden kan worden voldaan, waarbij de overheid de rente betaalt.

Hedendaagse kunst voor iedereen
Tussen beeldende kunst en u als consument gaapt vaak een grote kloof: de prijs. Met de KunstKoop van de Mondriaan Stichting kunt u deze overbruggen. Ziet u in Galerie Anderwereld een mooi schilderij, beeld of ander object, dan staat niets u meer in de weg om het tot uw eigendom te maken. U betaalt namelijk niet het totaalbedrag ineens, maar sluit een renteloze lening. Die lost u af in maandelijkse termijnen gedurende drie jaar tijd. Zo kent schoonheid een betaalbare prijs.

Aan de Kunstkoop doen zo’n 150 galeries mee, verspreid over het hele land. De deelnemende galeries zijn door de Mondriaan Stichting geselecteerd op onder meer professionaliteit en hun tentoonstellingsprogramma.