qcpp – Q Consult Progress Partners is er om organisaties te helpen elkaar te ontwikkelen. Het is voor een organisatie belangrijk om constant stappen te zetten in ontwikkeling, zodat ze altijd vooruitgang kunnen boeken in hun processen. Daarvoor zijn wij er, wij helpen en ondersteunen organisaties in dit proces, door middel van advies, consult en trainingen. Q Consult Progress Partners helpt organisaties ontwikkelen in branches die te maken hebben met processen en kwaliteitseisen. Een van die ontwikkelen doen we door middel van scrum training. Hierover lees je straks meer, eerst even een aantal onderwerpen waarbij wij jouw organisatie van dienst kunnen zijn:

  • Data Analytics
  • Agile training
  • Scrum training
  • Effectieve samenwerking en communicatie op de werkvloer
  • Coaching
  • Auditing en Toezicht
  • Trainingen en ontwikkelingen
  • Strategy deployment
  • Procesoptimalisaties
  • Verandermanagement

Dat zijn onze vakgebieden en expertises waarmee we organisaties elke dag helpen te verbeteren en stappen vooruit te zetten.

Scrum training

Scrum is eigenlijk geen apart onderwerp, maar valt samen met agile. Agile betekent letterlijk ”wendbaar”. Dit houdt in dat er bij het oplossen van een probleem of het bedenken van een product er bijna altijd wel omstandigheden zijn die continu veranderen. Hierdoor is agile werken erg belangrijk, om te kunnen anticiperen op veranderingen en wendbaar te zijn voor nieuwe methoden en technieken. Om agile te kunnen werken, kan er dus gebruikgemaakt worden van meerdere methodieken. Scrum is hier een bekende manier van. Bij een scrum training leert een team in het bedrijf te werken in sprints, dit zijn doelen die twee tot ongeveer vier weken duren, waarmee het einddoel behaald wordt. Deze manier is erg efficiënt, omdat er bij elke sprint wat kan ontstaan dat veranderd of aangevuld moet worden, en dat maakt een scrum training en agile werken mogelijk. Bij elke sprint kunnen er veranderingen ontstaan, maar daar is dan ook de ruimte voor, omdat je een sprint elke keer afsluit en een nieuwe begint tot je bij het einddoel bent. Dit maakt het mogelijk om tussentijds aspecten te herzien of te vernieuwen en toe te voegen. Deze aanpassingen gebeuren dan allemaal onder een supervisor, ook wel de scrum master genoemd. Deze persoon houdt alles goed in de gaten en houdt ook alles bij, alle sprints, de werkzaamheden, de tijd die erin is gestoken en aanpassingen die moeten worden gemaakt. De scrum master staat altijd in contact met het team en de klant waarvoor een project wordt gerealiseerd, zodat hij of zij weet wat er gaande is en wat er gewenst is vanuit de klant. 

Bij een scrum training leren wij precies hoe jij ervoor kan zorgen dat je team de werkzaamheden op deze manier aanpakt. Een scrum training helpt jou straks om je teams beter en efficiënter in te zetten, waardoor je sneller je doelen kan behalen. Het is effectief bij elke organisatie dat met teams werkt en in de hedendaagse bedrijfsvoering werkt (bijna) elk bedrijf met meerdere disciplines, dus scrum is van toepassing op jullie allemaal!

Contact

Wil je meer weten over een scrum training of een ander vakgebied? Neem dan contact met ons op via de mail of bel ons, zodat wij jou direct kunnen voorzien van advies.