De cursus flora en fauna is sinds 1 januari 2017 overgezet in de wet natuurbescherming. Hierin zit de de cursus flora en fauna inbegrepen. Deze bevat nog dezelfde certificering als voorheen. Daarnaast zijn ook de wetten natuurbeschermingswet en de boswet erin verwerkt. Door alles in een wetgeving samen te voegen, moet alles duidelijker worden. Dit geeft natuurlijk wel enige veranderingen. Daarom is ook hiervoor een aparte cursus ingericht. Terra Trainingen geeft deze cursus en zorgt ervoor dat medewerkers tot aan beleidsmedewerkers goed weten hoe deze wetten in de praktijk toe te passen. Zowel de overheid als de bedrijven hebben te maken met deze nieuwe wet. Alle betrokkenen dienen dus goed op de hoogte te zijn. Ze behoren allemaal te weten hoe via de goedgekeurde gedragscode te werk te gaan, zodat de aanvraag van een ontheffing voorspoedig verloopt. Voor het volgen van dergelijke cursussen en het behalen van de certificeringen biedt Terra Trainingen diverse cursussen. De nieuwe cursus flora en fauna, oftewel wet natuurbescherming, wordt gegeven voor drie opeenvolgende niveaus. De trainingen worden gegeven door deskundigen die beschikken over de theoretische kennis en de praktijk. Ook voor het verlengen van uw certificaat van de eerste cursus flora en fauna kunt u hier terecht.

Cursus flora en fauna, een certificaat op niveau

Zorg ervoor dat u altijd de laatste certificering binnen heeft. Als u voorheen een cursus flora en fauna heeft behaald, dan schrijft u zich vanaf nu in voor de cursus wet natuurbescherming. Deze biedt cursussen voor de medewerkers, de leidinggevenden en controlerende, en de bedrijfsleiders. Iedere cursus bestaat uit meerdere dagdelen, het aantal verschilt per cursus. Via de website terratrainingen.nl kunt u zich inschrijven voor de volgende onderdelen: Niveau 1 wet natuurbescherming: deze is met name voor de uitvoerende medewerkers. Hierbij wordt aangeleerd hoe aan de hand van de gedragscode deze wetgeving toe te passen in het uitgevoerde werk. Een van de aandachtspunten is het herkennen van bekende beschermde soorten. Wanneer u dit gehaald heeft, dan bent u gecertificeerd om werkzaamheden uit te voeren in gebieden waarin beschermde flora en fauna zich bevinden. Niveau 2 wet natuurbescherming: hiervoor komen de teamleiders en uitvoerders in aanmerking zodat zij hun controlerende rol volgens de aangeleerde wetten en gedragscode kunnen vormgegeven. Na het volgen van deze cursus bent u in staat de werkinstructies te schrijven volgens de huidige richtlijnen. Dit zorgt ervoor dat ook de groep medewerkers voor wie de werkinstructie bedoeld is de juiste aanwijzingen krijgen. Niveau 3 wet natuurbescherming: als bedrijfsleider gaat u een Plan van Aanpak schrijven voor diverse projecten die betrekking hebben op de nieuwe wet natuurbescherming. Tijdens deze cursus leert u hoe dit op te stellen zodat dit voldoet aan de nieuwe regels en wetten. Niveau 3 richt zich vooral op de juridische aspecten die komen kijken bij het opstellen van een Plan van Aanpak.

De nieuwe wet natuurbescherming

Schrijf u in voor de cursus wet natuurbescherming, voorheen bekend als cursus flora en fauna, op uw niveau. De trainers zorgen er ook voor dat u tijdens de cursus de theorie in de praktijk kunt toepassen. Dit doen zij door gedurende de cursus oefeningen te geven. U gaat dus niet alleen maar luisteren of lezen om de nieuwe wetten en richtlijnen tot u te nemen. U leert ze ook verwerken zoals dat ook tijdens uw dagelijkse werkzaamheden zal plaatsvinden. De nieuwe cursus flora en fauna neemt wel een aantal dagdelen in beslag. Voor niveau 1 zal dat twee dagdelen zijn, voor niveau 2 vier dagdelen en voor niveau 3 krijgt u 6 dagdelen les. Alle cursussen zijn inclusief lunch. Inschrijven kan via de website terratrainingen.nl.